ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15061 / 25.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев Общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: 1. Включване на улиците на квартал „Възраждането“ и ЦГЧ в програмата за ремонти на Община Бургас;  2. Включване на улиците на квартал „Възраждане“ и ЦГЧ в програма за обследване и подмяна на уличното осветление съгласно разпоредбите в ЗЕЕ и БДС EN 13201-2:2016;  3. Включване на подлеза, свързващ комплексите „Изгрев” и „Зорница”, в програмата за ремонт на Община Бургас 4. Разработване на цялостна програма за планови ремонти за останалите части на града 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ