ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15113 / 31.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев - общински съветници от коалицията ПП-ДБ, относно: Поставяне на пътни знаци
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ