ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15125 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Михалева и Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на площадка за свободно разхождане на кучета в кв. „Сарафово“. Обектът да бъде изграден върху част от общински имот с идентификатор: 07079.820.1124 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ