ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15126 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Михалева и Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Обновяване и разширяване на автопарка на „Бургасбус“ ЕООД със специализирани микробуси, предназначени за трудноподвижни хора и граждани със специфични потребности

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ