СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД

Публикувано от g.chanakova на

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД

Уведомяваме Ви, че на 22.02.2024 г. (четвъртък) ще се проведе събеседване с одобрените кандидати за съдебни заседатели в Зала 2, находяща се на ет. 1, в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ 26, при следния ред:

От 09:00 ч.

 1. Виолета Загорова                                заявление вх.№08-00-14815/12.12.2023 г.;
 2. Георги Топалов                                   заявление вх.№08-00-14904/09.01.2024 г.;
 3. Гинка Георгиева                                  заявление вх.№08-00-14948/16.01.2024 г.;
 4. Даниела Генчева-Паунова                   заявление вх.№08-00-14943/15.01.2024 г.;
 5. Диана Генчева                                     заявление вх.№08-00-14939/15.01.2024 г.;
 6. Дилена Манолова                                заявление вх.№08-00-14857/19.12.2023 г.;
 7. Донита Тонева                                     заявление вх.№08-00-14880/03.01.2024 г.;
 8. Eвелина Дянкова                                  заявление вх.№08-00-14897/08.01.2024 г.;
 9. Емилия Вълкова                                    заявление вх.№08-00-14803/11.12.2023 г.;
 10. Иван Вачев                                           заявление вх.№08-00-14874/02.01.2024 г.;
 11. Иван Топалов                                      заявление вх.№08-00-14903/09.01.2024 г.;
 12. Йорданка Симеонова                          заявление вх.№08-00-14921/11.01.2024 г.;

 

От 10:00 ч.

 1. Красимир Стоянов                               заявление вх.№08-00-14941/15.01.2024 г.;
 2. Красимир Цонов                                  заявление вх.№08-00-14887/04.01.2024 г.;
 3. Кънчо Кънев                                         заявление вх.№08-00-14821/13.12.2023 г.;
 4. Маргарита Христова                            заявление вх.№08-00-14901/09.01.2024 г.;
 5. Мария Василева                                   заявление вх.№08-00-14748/05.12.2023 г.;
 6. Марийка Рашева                                  заявление вх.№08-00-14940/15.01.2024 г.;
 7. Милка Николова                                  заявление вх.№08-00-14909/09.01.2024 г.;
 8. Мима Славчева                                    заявление вх.№08-00-14910/10.01.2024 г.;
 9. Мирослав Кръстев                               заявление вх.№08-00-14878/03.01.2024 г.;
 10. Николай Кузманов                               заявление вх.№08-00-14862/21.12.2023 г.;
 11. Павлина Братанова                              заявление вх.№08-00-14879/03.01.2024 г.;
 12. Петър Боюклиев                                   заявление вх.№08-00-14895/05.01.2024 г.

 

От 11:00 ч.

 1. Петър Янков                                        заявление вх.№08-00-14951/16.01.2024 г.
 2. Радослав Господинов                          заявление вх.№08-00-14958/16.01.2024 г.;
 3. Росица Боюклиева                               заявление вх.№08-00-14881/03.01.2024 г.;
 4. Румен Сербезов                                   заявление вх.№08-00-14963/16.01.2024 г.
 5. Русанка Стамболова                            заявление вх.№08-00-14816/12.12.2023 г.;
 6. Севдалина Полименова                       заявление вх.№08-00-14885/04.01.2024 г.;
 7. Славка Христова                                  заявление вх.№08-00-14858/20.12.2023 г.;
 8. Стефан Георгиев                                 заявление вх.№08-00-14949/16.01.2024 г.;
 9. Стоян Вътев                                         заявление вх.№08-00-14902/09.01.2024 г.;
 10. Таня Владева                                       заявление вх.№08-00-14896/08.01.2024 г.;
 11. Тодор Георгиев                                   заявление вх.№08-00-14856/19.12.2023 г.;
 12. Юлия Нейчева                                      заявление вх.№08-00-14919/11.01.2024 г.;

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ