ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15146 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за подобряване на условията за предоставяне на медицински услуги в здравните служби в съставните селища на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ