ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15164 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на тротоари по главната улица в кв.Сарафово - ул.Ангел Димитров
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ