ПИСМО 08 - 00 15189 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от подполковник С. Христов - командир на военно формирование 26600, относно: Ремонт на пътен участък 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА