ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15353/ 18.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на Сдружение Баскетболен клуб “Черноморец“ за постигнато спортно постижение – носител на Купа България за 2024 г. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ