ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15354/ 18.03.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ