СИГНАЛ 08 - 00 15401 / 28.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от М. С. С., относно: Приемане на дете с диагноза "Детски аутизъм" 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА