Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Публикувано от g.chanakova на

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.03.2024 г., Протокол № 9, т. 4 (вх. № 08-00-15335) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ