ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15466 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура и вероизповедания“, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2023 година на читалищата, намиращи се на територията на община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ