ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15538 / 18.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в Уведомление № 19-00-199/15.04.2024г. и покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД 

КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ