ПИСМО 08 - 00 15550 / 22.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от К. Григоров - съдия в Административен съд - Бургас, относно: Решение №1066/08.11.2023 г. по адм. дело №1092/2023 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА