ПИСМО 08 - 00 15569 / 08.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Силвия Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и публикуване на НАРЕДБА № H-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащания с публични средства

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА