ПИСМО - ИСКАНЕ 08 - 00 15574 / 10.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от К. Д. К., относно: Глобяване на търговците от БАБХ поаради липса на процедура за издаване на разрешения за преместваеми обекти по чл.56  от ЗУТ 

КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА