ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15609 / 27.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Димчо Грудев Грудев - общински съветник и председател на ПК по обществен ред и сигурност , относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на родната къща на проф. Иво Христов Керемидчиев на ул."Шейново"№ 86, гр. Бургас 

КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА