ПИСМО 08 - 00 15611 / 28.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Д. Д. и жителите на ул. "Цариградска" № 15, относно: Нерегламентирано обсебване на обществен паркинг, обозначен като "Синя зона" от служителите на фирма наемател на Профсъюзния дом находящ се в гр. Бургас ул. "Цариградска" № 15 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА