ПИСМО 08 - 00 15637 / 06.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Яна Кършийска - директор на Регионалната библиотека "Пейо Яворов" - гр. Бургас, относно: Общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на граждани към Общински съвет 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА