ПИСМО 08 - 00 15649/ 11.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА