ПИСМО 08 - 00 15666 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от А.Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА