ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Вт., 16.06.2020 - 16:20

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в Зала 1, в  сградата на Община Бургас, по предварително обявения график. Редовното заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе на 30. 06.2020 г. (вторник) в СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ". Заседанията ще са закрити за граждани и медии. Ще има осигурено видеоизлъчване.