ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Вт., 21.07.2020 - 16:27

Заседанията на постоянните комисии, които ще се проведат на 22.07.2020 г. в Зала 1, в  сградата на Община Бургас, ще са открити за журналисти, като ще бъде допускан по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Ще има осигурено видеоизлъчване.