ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Вт., 21.07.2020 - 16:27

Заседанията на постоянните комисии, които ще се проведат на 22.07.2020 г. в Зала 1, в  сградата на Община Бургас, ще са открити за журналисти, като ще бъде допускан по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Ще има осигурено видеоизлъчване.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.