ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Четв., 23.07.2020 - 14:16

Редовното 12-то заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе в сградата на СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница" 40, на 28.07.2020 г. от 9:00 ч. В предвид усложнената епидемична обстановка заседанието ще бъде закрито за граждани. Допуска се присъствието на по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Ще има осигурено видеоизлъчване.