ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Четв., 10.09.2020 - 12:17

Редовното 13-то заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 29.09.2020 г., от 9.00 ч. в сградата на Спортна зала „Бойчо Брънзов“, находяща се в ж. к. „Зорница" 40. Предвид удължаването на епидемичната обстановка заседанието ще бъде закрито за граждани, като ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Ще бъде осигурено видеоизлъчване. Същите условия са в сила и за провеждането на заседанията на постоянните комисии, които ще се проведат по обявения график в Зала 1 на Община Бургас.

Решенията са взети на заседание на Председателския съвет на Общински съвет – Бургас, проведено на 10.09. 2020 г.