ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пон., 19.10.2020 - 11:18

Заседанията на постоянните комисии, които ще се проведат на 20.10.2020 г. (вторник) и 21.10.2020 г. (сряда) в Зала 1, в  сградата на Община Бургас, ще бъдат открити за журналисти, като ще бъде допускан по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Заседанията ще бъдат закрити за граждани. Ще има осигурено видеоизлъчване.