ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Ср., 21.10.2020 - 16:48

Редовното 15-то заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе в сградата на СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница" 40, на 27.10.2020 г. (вторник) от 9:00 ч. В предвид усложнената епидемична обстановка заседанието ще бъде закрито за граждани. Допуска се присъствието на по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Ще има осигурено видеоизлъчване.