ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пон., 30.11.2020 - 12:53

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, след взето решение на Председателския съвет към Общински съвет – Бургас на  01.12.2020 год. (вторник) от 14:00 часа ще се проведе ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас чрез видеоконферентна връзка.