СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ЧИСТОТА“ ЕООД

Ренета Райкова на Пет., 04.12.2020 - 15:27

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ЧИСТОТА“ ЕООД

 

 

След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет – Бургас, Комисията за избор на управител на „Чистота“ ЕООД:

 

  1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса - събеседване:

- Анета Младенова;

- Иван Червеняков;

- Стойчо Митев.

 

           2. Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване в 11:00 часа на 08.12.2020г., в заседателната зала на Община Бургас, за да представят пред Комисията своите концепции за развитие и управление на „Чистота“ ЕООД

 

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“