СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСБУС“ ЕООД

Ренета Райкова на Пет., 22.01.2021 - 15:17

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСБУС“ ЕООД

 

След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет- Бургас, Комисията за избор на управител на „Бургасбус“ ЕООД:

  1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса:

- Петко Драгнев

 

           2. Събеседване с допуснатият кандидат ще се проведе онлайн, чрез платформата ZOOM, на изпратен линк за достъп по посочената в заявлението електронна поща, на 25.01.2021г. от 11:00 часа.

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“