СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пет., 22.01.2021 - 15:23

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

 

След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет- Бургас, Комисията за избор на управител на „Бургаски пазари“ ЕООД:

1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса:

- Донка Христова

 

           2. Събеседване с допуснатият кандидат ще се проведе онлайн, чрез платформата ZOOM, на изпратен линк за достъп по посочената в заявлението електронна поща, на 25.01.2021г. от 11:15 часа.

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“