СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД

Ренета Райкова на Пет., 22.01.2021 - 15:26

 

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД

 

След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет- Бургас, Комисията за избор на управител на „Иновационни системи - Бургас“ ЕООД:

 

1. Допуска до участие в следващ етап на конкурса:

- Даниела  Илиева - Алексиева;

 

2. Недопуснат участник:

- Мирослава  Стаматова – не отговаря на изискванията за управленски опит от минимум 3 години.

 

           2. Събеседване с допуснатият кандидат ще се проведе онлайн, чрез платформата ZOOM, на изпратен линк за достъп по посочената в заявлението електронна поща, на 25.01.2021г. от 11:45 часа.

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“