ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 13:59

Поради интензивно променящата се епидемична обстановка и високия брой заболели през последните дни, с оглед опазване на общественото здраве и предприемане на мерки за предотвратяване нивото на заразата, заседанията на постоянните комисии през месец февруари, както и редовното Двадесето заседание на Общински съвет – Бургас, ще се проведат онлайн при осигурено видеоизлъчване по предварително обявения график.

Решенията са взети на заседание на Председателския съвет, проведено на 12.02.2021 г.