ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 13:59

Поради интензивно променящата се епидемична обстановка и високия брой заболели през последните дни, с оглед опазване на общественото здраве и предприемане на мерки за предотвратяване нивото на заразата, заседанията на постоянните комисии през месец февруари, както и редовното Двадесето заседание на Общински съвет – Бургас, ще се проведат онлайн при осигурено видеоизлъчване по предварително обявения график.

Решенията са взети на заседание на Председателския съвет, проведено на 12.02.2021 г.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.