ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пон., 05.04.2021 - 11:38

Поради интензивно променящата се епидемична обстановка и високия брой заболели, с оглед опазване на общественото здраве и предприемане на мерки за предотвратяване нивото на заразата, заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Бургас през месец април, ще се проведат онлайн при осигурено видеоизлъчване по предварително обявения график.