ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 11:30

Редовното XXII заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе в заседателната зала на сградата на „Културен дом на нефтохимика“, етаж 2, на 26.05.2021 г. (сряда) от 9:00 ч. при спазване на противоепидемичните мерки. Допуска се присъствието на по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Ще бъде осигурено видеоизлъчване.