СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пет., 23.07.2021 - 14:36

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

 

 

След извършена оценка на представените концепции за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление, съгласно Решение на Общински съвет- Бургас по т.39 от заседание проведено на 26.05.2021г. (Протокол № 22), Комисията за избор на управител на „Бургаски пазари“ ЕООД:

 

1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса:

- Донка Христова – брой точки 37,5;

                               - Иван Червеняков – брой точки 28,0.

 

 

 2. Недопуснати кандидати

- Спас Гълев - отстранен от конкурсната процедура, тъй като общия брой точки е 20;

- Кремена Петрова - отстранен от конкурсната процедура, тъй като общия брой точки е 20;

 

 

 

 

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“