СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пет., 23.07.2021 - 14:37

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

 

След извършена оценка на представените концепции за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление, съгласно Решение на Общински съвет- Бургас по т.39 от заседание проведено на 26.05.2021г. (Протокол № 22), Комисията за избор на управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД:

 

  1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса:

- Николай Димитров – общ брой точки 37,5.

 

 

          

 

 

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“