КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пон., 26.07.2021 - 14:48

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

 

След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, Комисията класира:

Николай Димитров –  с общ брой точки - 75,6

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“