КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пон., 26.07.2021 - 14:50

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

 

След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, Комисията класира:

Донка Христова–  с общ брой точки - 74,7

 

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“