ПОКАНА

Гергана Чанакова на Пет., 06.08.2021 - 09:10

ПОКАНА

за публично обсъждане

на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, Ви каним  да присъствате на публично обсъждане за представяне на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.08.2021 година (понеделник) от 17.30 часа в Заседателната зала №1  на Община Бургас.

При наличие на обстоятелства, свързани с повишаване броя на заболелите от COVID-19, с оглед опазване на общественото здраве и предприемане на мерки за предотвратяване нивото на заразата, обсъждането ще се проведе онлайн, на 16.08.2021 година (понеделник), от 17.30 часа, чрез платформа Zoom на следния линк:

https://us06web.zoom.us/j/88406191910?pwd=MjRrSmlJaUZKS1Q0TmZPTmtrK2g1dz09

 

Meeting ID: 884 0619 1910

Passcode: 053207

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
Председател на Общински съвет – Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ