ОБЯВЛЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 16.08.2021 - 10:38

ОБЯВЛЕНИЕ

Публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2020 г. ще се проведе присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. Допуска се присъствието на по един представител на медия от средствата за масова комуникация.