ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 11.10.2021 - 15:07

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, по предварително обявения график и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за масова комуникация.