ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Деан Бончев на Пон., 01.11.2021 - 11:47

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, след взето решение на Председателския съвет към Общински съвет – Бургас на 03.11.2021 год. (сряда) от 9:00 часа ще се проведе ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас чрез видеоконферентна връзка, относно:  Избиране на временно изпълняващ кмет на кметство с. Твърдица за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.