ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Ср., 17.11.2021 - 14:58

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че заседанията на постоянните комисии ще се проведат по публикувания график, в сградата на Община Бургас, Зала 1 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

XXVIII-то редовно заседание на Общински съвет – Бургас през месец ноември, 2021 г. ще се проведе на 30.11.2021 г. (вторник), от 9:00 часа, с продължение на 01.12.2021 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

Лицата, присъстващи на заседанието, следва да представят един от следните документи:

  • за ваксинация или за преболедуване на COVID-19
  • отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване за COVID-19 или бърз антигенен тест
  • удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml

Представителите на средствата за масова комуникация също представят валиден документ от горепосочените, като се допуска присъствието на по един представител на медия.

 Граждани могат да присъстват след предварително заявено желание за изказване по конкретна точка, включена в дневния ред, съгласно чл. 45, ал.1 от ПОДОСКВОА и в съответствие с гореупоменатите изисквания.

За удобството на журналистите и гражданите, които нямат сертификат, заседанията ще се излъчват онлайн.