Решение №1461/14.10.2021 г. по административно дело № 1035 по описа за 2021 г. на Административен съд - Бургас