ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Вт., 15.03.2022 - 10:13

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 38, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас и във връзка с Решение №347-MИ/06.03.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Бургас, свиквам извънредно ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 16.03.2022 г. от 9:00 ч., в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, за полагане на клетва от Людмила Георгиева Любенова, избрана за кмет на кметство с. Твърдица.

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ