ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пет., 27.05.2022 - 16:40

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, във връзка с вземане на решение за определяне на общински бази за настаняване съгласно Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, свиквам извънредно ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.05.2022 г. от 16:00 ч. (понеделник), в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас