КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД

Гергана Чанакова на Пет., 10.06.2022 - 15:18

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД

 

След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, Комисията класира:

 

Иванка Николова  –  с общ брой точки - 68,13

         Тодор Димитров –  с общ брой точки - 59

 

 

 

 

 ИВЕЛИНА СТРАТЕВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“